Polisolokaty

Polisolokaty, nazywane również polisami inwestycyjnymi, to umowy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). W ramach umowy Ubezpieczony zobowiązany jest do wpłat okresowych na różne fundusze inwestycyjne w celu osiągnięcia, jak to często przedstawia Ubezpieczycie, dużego zysku. Rzeczywistość wygląda zgoła inaczej. Ubezpieczyciele rzadko informują Klientów o tym czym tak naprawdę są polisolokaty. Nie przekazują im informacji, że są to długoterminowe inwestycje obarczone dużym ryzykiem, nie wspominają również o pobieranych przez siebie opłatach likwidacyjnych, administracyjnych czy też kosztach zarządzania. Opłaty te mają szczególne znaczenie, albowiem mogą one stanowić nawet 100% wpłaconego przez Ubezpieczonego kapitału.

Kancelaria K&K adwokaci oferuje pomoc w odzyskaniu należności z polisolokat m.in. w postaci:
  • wstępnej analizy prawnej dokumentów dostarczonych przez Klienta (m.in. polis, regulaminów, dokumentów przekazanych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w związku z zawarciem umowy), mającej na celu zweryfikowanie zgodności zapisów zawartych w przedmiotowych dokumentach z obowiązującymi przepisami prawa;
  • czynności przedsądowych – zmierzających do odzyskania środków nienależnie pobranych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe;
  • kompleksowej reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu.

W razie zainteresowania ofertą Kancelarii zachęcamy do przesłania dokumentów oraz danych kontaktowych do siebie, na następujący adres mailowy: Nasi prawnicy skontaktują się z Państwem niezwłocznie po przeanalizowaniu przesłanych dokumentów.

Kancelaria reprezentuje Klientów przeciwko takim Towarzystwom Ubezpieczeniowym, jak: AEGON, SKANDIA, GENERALI, AXA, OPEN LIFE, EUROPA, COMPENSA, AVIVA, ALLIANZ, NORDEA, ING, HDI GERLING, UNIQA, PZU, CONCORDIA.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie polisolokat na terenie całego kraju. Dodatkowo, na terenie województwa Śląskiego, istnieje możliwość umówienia spotkania na terenie takich miejscowości jak Sosnowiec, Katowice, Dąbrowa Górnicza, Czeladź, Będzin, Ruda Śląska, Chorzów, Jaworzno, Mysłowice, Zabrze, Gliwice, Siemianowice Śląskie, Tarnowskie Góry, Częstochowa.