Prawo Cywilne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze dla osób fizycznych w dziedzinie szeroko pojętego prawa cywilnego, obejmujące m.in.:

  • sprawy z zakresu służebności przesyłu;
  • sprawy wieczystoksięgowe;
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego (m.in. zasiedzenia, ochrony własności, podziału majątku);
  • sprawy z zakresu prawa obrotu nieruchomościami, w tym zwłaszcza opracowywanie, weryfikacja i udział w czynnościach z zakresu sprzedaży gruntów, budynków i lokali oraz ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych i zwalniania z obciążeń prawnorzeczowych;
  • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, weryfikowanie i renegocjowanie warunków umów zwartych przez Klienta, reprezentacja w trakcie rokowań przed przedsiębiorcą i w sporze z osobą fizyczną, unieważnianie sądowe zawartych umów a także zastępstwo procesowe przed Sądami wszystkich instancji.