Prawo Farmaceutyczne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla podmiotów prowadzących działalność w sektorze farmaceutycznym obejmujące m.in.:

  • doradztwo w zakresie reklamy produktów leczniczych, materiałów reklamowych oraz działań o charakterze reklamowym;
  • przygotowanie, opiniowanie i analizę umów zawieranych przez podmioty z sektora farmaceutycznego;
  • kompleksowa obsługa procesu rejestracji produktów leczniczych i wprowadzenia ich do obrotu;
  • kompleksowe doradztwo w zakresie badań klinicznych;
  • reprezentację w postępowaniach m.in. przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, terenowymi organami inspekcji sanitarnej, wojewódzkimi inspektorami farmaceutycznymi a także przed Narodowym Funduszem Zdrowia.