Prawo Karne, Karno-Spadkowe i Karno-Gospodarczne

Usługi kancelarii w tym zakresie obejmują działania zarówno w charakterze obrońcy oskarżonego, jak też pełnomocnika oskarżyciela prywatnego i posiłkowego oraz pełnomocnika pokrzywdzonego i osoby podejrzanej o popełnienie czynu zabronionego. Nasza pomoc rozpoczyna się już na etapie postępowania przygotowawczego i trwa aż do prawomocnego zakończenia postępowania karnego. Działania, które Państwu oferujemy, to m.in.:

  • reprezentacja stron postępowania już na etapie śledztwa/dochodzenia;
  • przygotowanie, wniesienie i popieranie przed sądem aktów oskarżenia: prywatnych i posiłkowych;
  • reprezentacja stron postępowania przed sądami wszystkich instancji;
  • udział w czynnościach procesowych (oględziny, eksperyment procesowy, przesłuchania biegłych), prowadzonych przez sąd oraz organy ścigania karnego.