Prawo Karne, Karno-Spadkowe i Karno-Gospodarczne

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawnokarną uczestnikom profesjonalnego obrotu prawnego i obejmuje m.in.:

  • doradztwo prawne i prawnopodatkowe w zakresie odpowiedzialności karnoskarbowej i karno-gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji prawnych;
  • prowadzenie spraw w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych;
  • reprezentacja w toku postępowania przygotowawczego i przed organami ściągania;
  • udział w czynnościach procesowych (oględziny, eksperyment procesowy, przesłuchania biegłych), prowadzonych przez sąd i organy ścigania.