Prawo Obrotu Nieruchomościami

Kancelaria udziela pomocy prawnej poprzez kompleksową obsługę przedsiębiorcy w toku procesów budowlanych oraz w trakcie transakcji handlowych z zakresu obrotu nieruchomościami – sprzedaży, najmu, dzierżawy, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych. Nasze doświadczenie pozwala na bezpieczne, sprawne i efektywne przejście procedur inwestycyjnych na każdym ich etapie – tak administracyjnym, jak cywilnoprawnym i sądowym. Usługi w tym zakresie obejmują m.in.:
  • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie i renegocjowanie warunków umów z zakresu obrotu nieruchomościami – sprzedaży (przedwstępnych, ostatecznych), najmu, dzierżawy, ograniczonych praw rzeczowych (służebności, użytkowania, ustanawiania hipoteki);
  • przygotowywania, weryfikowanie i negocjowanie umów w zakresie procesów inwestycyjnych, w tym zwłaszcza umów o roboty budowlane i umów na opracowanie dokumentacji projektowej;
  • doradztwo w zakresie due diligence nieruchomości – kompleksowe badanie i analiza prawna rynku obrotu nieruchomościami;
  • doradztwo i reprezentacja przed urzędami i instytucjami w toku postępowań administracyjnych z zakresu Prawa budowlanego, w tym zwłaszcza postępowań o wydanie zezwoleń, pozwoleń budowlanych, zgłoszeń procesów inwestycyjnych;
  • przygotowywanie i weryfikacja umów z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, reprezentacja pośredników w obrocie nieruchomościami bądź w sporze z pośrednikami.