Prawo Spadkowe

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dotyczące spraw spadkowych – obejmujące m.in. udzielanie porad prawnych, reprezentację w sprawach sądowych we wszystkich instancjach, sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń itd.) w zakresie:
  • stwierdzenia nabycia spadku – doradztwo przy przeprowadzeniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia oraz reprezentacja przed sądami w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku;
  • unieważnienia testamentu;
  • przyjęcia i odrzucenia spadku – pomoc w ustaleniu sytuacji majątkowej spadkodawcy, doradztwo w zakresie ochrony spadkobierców przed nabyciem spadku z zadłużeniem; - przeprowadzenia działu spadku;
  • dochodzenia praw z tytułu zachowku;
  • doradztwo w zakresie przygotowania testamentu, wydziedziczenia spadkobierców.