Prawo Transportowe

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów z branży TSL. Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują m.in.:
  • przygotowywanie analiz i opinii prawnych związanych z prowadzeniem działalności w sektorze transportowym;
  • bieżące doradztwo z zakresu transportu drogowego, kolejowego, spedycji i logistyki;
  • przygotowywanie i opiniowanie umów;
  • reprezentację przed urzędami państwowymi i samorządowymi;
  • kompleksowa obsługa roszczeń związanych z usługami transportowymi;
  • przygotowywanie, analizę oraz opiniowanie umów związanych z wykonywaniem kontraktów transportowych;
  • reprezentacja przed Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego oraz Głównym Inspektorem Transportu Drogowego;
  • zastępstwo przed sądami i organami administracji publicznej w sporach wynikających z prowadzenia działalności w branży TSL.