Prawo Zamówień Publicznych

Kancelaria zapewnia obsługę procesów udzielania zamówień publicznych zarówno odnośnie zamawiającego, jak i wykonawcy, pozwalając na przeprowadzenie procedur przewidzianych przez Prawo zamówień publicznych bez ryzyka ich zakwestionowania, szybko, skutecznie oraz przy wyborze najbezpieczniejszych rozwiązań dla Klienta.
Oferta skierowana do wykonawcy obejmuje m.in.:
 • analizę i bieżące opiniowanie czynności prawnych z udziałem wykonawcy w toku procedur udzielania zamówień publicznych;
 • analizę, weryfikację i uzupełnianie dokumentacji udostępnianej przez zamawiającego oferentom i wykonawcom przez zamawiającego;
 • analizę ofert wykonawców pod kątem ich zgodności z SIWZ zamawiającego, jak też Prawem zamówień publicznych;
 • udział w negocjacjach z zamawiającym;
 • formułowanie sprzeciwów, protestów i innych pism do zamawiającego;
 • reprezentowanie wykonawcy przed KIO włącznie z formułowaniem odwołań;
 • reprezentację przed sądami wszystkich instancji w sprawach z zakresu zamówień publicznych.
Oferta dla zamawiającego obejmuje w szczególności:
 • obsługę prawną przy przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań z zakresu zamówień publicznych;
 • analizę i bieżące opiniowanie czynności dokowanych w toku procedur o udzielenie zamówień publicznych;
 • analizę i weryfikację treści SIWZ i innych dokumentów przetargowych pod kątem ich zgodności, kompletności i rzetelności zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych;
 • negocjacje z wykonawcą;
 • bieżące doradztwo prawne w trakcie wykonywania umów z zakresu zamówień publicznych;
 • pomoc przy rozstrzyganiu środków prawnych wnoszonych przez wykonawców;
 • reprezentację przed KIO i sądami wszystkich instancji w sprawach z zakresu zamówień publicznych.