Umowy Handlowe

Kancelaria prowadzi doradztwo na etapie zawierania, rozwiązywania oraz wykonywania umów cywilnoprawnych. Priorytetem Kancelarii jest wypracowanie optymalnych rozwiązań kontraktowych, które pozwolą na odpowiednie i skuteczne zabezpieczenie interesów Klientów. Usługi oferowane przez Kancelarię obejmują w szczególności:
  • przygotowywanie projektów umów;
  • opiniowanie oraz analiza umów przedkładanych przez Klienta pod kątem zgodności z prawem, rozkładu ryzyk a także odpowiedniego zabezpieczenia interesów Klienta;
  • negocjowanie umów w imieniu Klienta;
  • kompleksowe doradztwo w trakcie realizacji umów;
  • ustanawianie zabezpieczeń umownych.