Prawo Pracy

Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia na rzecz przedsiębiorców, przedsiębiorstw oraz pracowników. Usługi oferowane przez Kancelarię obejmują w szczególności:
  • reprezentację pracodawców i pracowników w sporach sądowych i pozasądowych z zakresu prawa pracy;
  • doradztwo w zakresie zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych;
  • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych;
  • przygotowywanie projektów dokumentacji pracowniczej oraz analiza i opiniowanie dokumentacji pracowniczej przygotowanej przez Klienta;
  • przygotowywanie projektów umów o pracę, umów o współpracę, kontraktów menadżerskich i innych.