Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dotyczące spraw rodzinnych – obejmujące m.in. udzielanie porad prawnych, reprezentację w sprawach sądowych we wszystkich instancjach, sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń itd.) w zakresie:
  • spraw rozwodowych i separacji
  • spraw alimentacyjnych
  • ustalania kontaktów z dziećmi
  • pozbawienia/ograniczenia/zawieszenia władzy rodzicielskiej
  • ustanowienia rozdzielności majątkowej i podziału majątku
  • ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa/ojcostwa