Prawo Spółek Handlowych

Kancelaria świadczy profesjonalne doradztwo i kompleksową obsługę prawną w zakresie:
 • zakładania spółek, oddziałów i przedstawicielstw;
 • przygotowywania, opiniowania, negocjowania umów gospodarczych/inwestycyjnych;
 • obsługi prawnej organów spółek;
 • likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • reprezentacji wspólników/akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń;
 • bieżącej obsługi korporacyjnaej;
 • reprezentacji w postępowaniach rejestrowych;
 • dokonywania zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego i innych organów (m.in.ZUS/US);
 • doradztwo w zakresie m.in.:
  • podwyższania/obniżania kapitału zakładowego;
  • sprzedaży przedsiębiorstwa;
  • sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
  • uchylenia/unieważnienia uchwał organów spółek;
  • due diligence;
  • przekształcania przedsiębiorstw;
  • emisji obligacji, warrantów subskrypcyjnych;
  • sprzedaży/umorzenia akcji i udziałów;
  • rozwiązania przedsiębiorstwa;
  • zmiany w zapisach umów przedsiębiorstw.